Aralis-kirjastokeskus
Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki
http://www.aralis.fi

 

Pääluokat

0  Taideteoria. Taidekasvatus. Taidehistoria.
1  Kuvataide.
2  Arkkitehtuuri. Aluesuunnittelu. Rakennustekniikka.  
3  Muotoilu.
4  Graafinen suunnittelu ja viestintä. Joukkotiedotus.
5  Valokuva. Elokuva. Teatteri. Musiikki.
6  Matematiikka. Luonnontieteet. Lääketiede.
7  Tekniikka. Käytännön talous. Liiketalous.
8  Humanistiset tieteet. Yhteiskuntatieteet. Kasvatustiede.
9  Hakuteokset. Julkaisut. Opinnäytteet.


Alaluokat
Kussakin pääluokassa kirjat on jaettu alaluokkiin ja ne vielä tarpeen mukaan alaluokkiin ajan, paikan, tekniikan, materiaalin yms. mukaan.

Ajan ja paikan mukaista jakoa alaluokkiin käytetään yleensä historialuokissa, esim. taidehistoriassa, taideteollisuuden historiassa, kulttuurihistoriassa jne.

Aikakausijako merkitään pisteellä pääluokan jälkeen:
.1 Esihistoriallinen aika
.2 Vanha aika
.3 Keskiaika
.4 Uusi aika n. - 1870
.5 Uusin aika n. 1870 -

Esimerkkejä aikakausijaosta:
03 Yleinen taidehistoria
03.1 Taidehistoria : esihistoriallinen aika
03.2 Taidehistoria : vanha aika

Aikakausien alaluokkina ovat vielä tarvittaessa länsimaisen taidehistorian tyylisuunnat.
18 Maalaustaide
18.4 Maalaustaide : uusi aika n. - 1870
18.41 Maalaustaide : renessanssi

Lisäksi on huomattava, että pääluokasta pisteellä erotettu numero ei aina tarkoita edellä esitettyjä aikakausia alaluokkina, vaan sillä voi olla muu merkitys muissa kuin historialuokissa.
35 Tekstiilisuunnittelu. Historia.
35.1 Kudonnaiset
35.2 Kuvakudokset. Gobeliinit.
35.3 Matot. Ryijyt.

Paikan lisäluvut merkitään sulkuihin pääluokan jälkeen.
(0) Suomi
(1) Pohjoismaat
(3) Lähi- ja Keski-Itä
(4) Kaukoitä
(5) Afrikka
(6) Amerikka : prekolumbiaaninen aika
(7) Australia ja Oseania

Esimerkkejä paikan lisäluvun käytöstä:
03 Taidehistoria
03(0) Taidehistoria (Suomi)
03(5) Taidehistoria (Afrikka)

Tekniikkaa ja materiaaleja ilmaiseva lisäluku on 9
18.9 Maalaustaide : tekniikka ja materiaalit
35.19 Kutomistekniikka
35.9 Tekstiiliteollisuus : tekniikka ja materiaalit

Alkuun


0 Taideteoria. Taidekasvatus. Taidehistoria.

00 Taide ja yhteiskunta. Kulttuuripolitiikka. Taidekritiikki.

01 Taideteoria.
01.1 Taiteen estetiikka.
01.2 Taidesosiologia. Taidepsykologia.
- psykologia ks. 82
- havaintopsykologia ks. 82.1
01.3 Taideterapia.
- psykoterapia ks. psykologia 82
- psykiatria ks. 69
01.4 Sommittelu. Muoto-oppi.
- perspektiivioppi ks. 60.1
- värioppi ks. 63.1
- ornamentiikka ks. 39
01.5 Semiotiikka. Teoria. Yleisteokset semiotiikasta.
- merkit, tunnukset, symbolit graafinen suunnittelu ks. 46

02 Taidekasvatus ja -opetus. Lasten taide.

02.1 Piirustuksen ja kuvaamataidon opetus. Käytännön oppaat. Kuvaamataidon didaktiikka

03 Taidehistoria. Yleinen taidehistoria.
03(0) Taidehistoria (Suomi)
03(1) Taidehistoria (Pohjoismaat)
03(3) Taidehistoria (Lähi-Itä ja Keski-Itä) Persia. Intia.
03(4) Taidehistoria (Kaukoitä) Kaakkois-Aasia.
03(5) Taidehistoria (Afrikka)
03(6) Taidehistoria (Amerikka : prekolumbiaaninen aika). Intiaanien ja eskimoiden taide.
03(7) Taidehistoria (Australia ja Oseania)
03.0 Islamin taide. Juutalainen taide.
03.1 Taidehistoria : esihistoriallinen aika
03.2 Taidehistoria : vanha aika
03.21 Taidehistoria (Egypti)
03.22 Taidehistoria : antiikin Kreikka ja Rooma. Aigeialainen ja etruskilainen taide.
03.3 Taidehistoria : keskiaika. Bysantti. Romaaninen ja goottilainen taide.
03.4 Taidehistoria : uusi aika n. - 1870. Renessanssi. Barokki. Rokokoo. Uusklassismi. Romantiikka.
03.5 Taidehistoria : uusin aika n. 1870 -
03.51 Art Nouveau. Jugend.

04 Antiikkiesineet ja restaurointi. Museotoiminta.


Alkuun
 

1 Kuvataide.

10 Kuvataiteiden yleinen historia. Yleisteokset kuvataiteista
10.5 Kuvataide : uusin aika n. 1870 - . Kuvataiteiden uudet alueet
10.52 Kuvataide taiteilijoittain.
10.9 Kuvataide : tekniikka ja materiaalit
- ks. myös piirustus 14.9
- ks. myös taidegrafiikka 15.9
- ks. myös kuvanveisto 16.9
- ks. myös maalaustaide 18.9

11 Mosaiikki.

12 Lasimaalaus.


13 Ikonitaide.

14 Piirustustaide.

14.9 Piirustustaide : tekniikka ja materiaalit
- ks. myös piirustuksen opetus 02.1
- anatomia ja taiteilija-anatomia ks. 69.1

15 Taidegrafiikka.
15(0) Taidegrafiikka (Suomi)
15.9 Taidegrafiikka : tekniikka ja materiaalit

16 Kuvanveisto.

16(0) Kuvanveisto (Suomi)
16(1) Kuvanveisto (Pohjoismaat)
16(3&4) Kuvanveisto (Lähi-, Keski- ja Kaukoitä)
16(5) Kuvanveisto (Afrikka)
16.1 Kuvanveisto : esihistoriallinen aika
16.2 Kuvanveisto : vanha aika
16.3 Kuvanveisto : keskiaika
16.4 Kuvanveisto : uusi aika n. - 1870. Renessanssi. Barokki. Rokokoo. Uusklassismi. Romantiikka.
16.5 Kuvanveisto : uusin aika n. 1870 -
16.9 Kuvanveisto : tekniikka ja materiaalit

17 Mitalitaide. Metallirahat.

18 Maalaustaide. Yleinen historia.

18(0) Maalaustaide (Suomi)
18(1) Maalaustaide (Pohjoismaat)
18(3) Maalaustaide (Lähi-Itä ja Keski-Itä)
18(4) Maalaustaide (Kaukoitä)
18.1 Maalaustaide : esihistoriallinen aika
18.2 Maalaustaide : vanha aika
18.3 Maalaustaide : keskiaika
18.4 Maalaustaide : uusi aika n. - 1870. Yleinen historia.
18.41 Maalaustaide : renessanssi
18.42 Maalaustaide : barokki ja rokokoo
18.5 Maalaustaide : uusin aika n. 1870 - . Yleinen historia
18.51 Maalaustaide : impressionismi
18.52 Maalaustaide : uusin aika n. 1870 - taiteilijoittain
18.9 Maalaustaide : tekniikka ja materiaalit

Alkuun


2 Arkkitehtuuri. Aluesuunnittelu. Rakennustekniikka.

20 Arkkitehtuurin teoria.
- väri arkkitehtuurissa ks. värioppi 63.1
20.1 Konstruktiot.

23 Aluesuunnittelu. Ympäristösuunnittelu. Asemakaava-arkkitehtuuri. Kaupunkisuunnittelu. Valtakunnansuunnittelu.
- luonnon- ja ympäristönsuojelu ks. 61.1
- ympäristöpsykologia ks. 82-82.
23.1 Puutarhat. Puistot. Leikkipaikat. Pihat.
23.2 Kadun kalusteet. Metro. Asemat.
- opasteet ks. 46
- liikenne ja liikennöiminen ks. 73

24 Uskonnolliset rakennukset. Hautausmaat
24(0) Uskonnolliset rakennukset (Suomi)
24(1) Uskonnolliset rakennukset (Pohjoismaat)

25 Julkiset rakennukset ja liikerakennukset.
- julkisten tilojen sisustussuunnittelu ks. 33.2
25(0) Julkiset rakennukset ja liikerakennukset (Suomi)

26 Asuinrakennukset. Suunnittelu. Arkkitehtuuri.
- kodinsisustus ks. 33.1

27 Arkkitehtuuri. Yleinen historia.
27(0) Arkkitehtuuri (Suomi)
27(1) Arkkitehtuuri (Pohjoismaat)
27(3) Arkkitehtuuri (Lähi-Itä ja Keski-Itä). Persia. Intia.
27(4) Arkkitehtuuri (Kaukoitä). Kaakkois-Aasia.
27.2 Arkkitehtuuri : vanha aika
27.3 Arkkitehtuuri : keskiaika
27.4 Arkkitehtuuri : uusi aika n. - 1870
27.5 Arkkitehtuuri : uusin aika n. 1870 -

29 Rakennustekniikka. Restaurointi. Rakennusmateriaalit.
- LVI laitteet ks. 33.4
- valaistustekniikka ks. 72

Alkuun

3 Muotoilu.

30 Tuotesuunnittelu. Teollinen ja käsiteollinen muotoilu. Esteettinen teoria. Suunnittelumenetelmät. Opetuksen teoria.
- tuotekehittely ks. myös tekniikka 70.1 ja liiketalous 79
- koneensuunnittelu ks. 70.2
- alan koulut ks. Taik 87.321, muut koulut 87.322
- mallisuoja, tuotevastuu ks. 87.2
30.1 Muotoilu ja yrityskuva. Design management. Muotoilun ja yritysten suhteet.
- yritysgrafiikka ks. 46

31 Taideteollisuus. Taidekäsityö. Yleinen historia n. - 1870
31(0) Taideteollisuus. Teollinen muotoilu (Suomi). Historia ja tuote-esittelyt.
31(1) Taideteollisuus. Teollinen muotoilu (Pohjoismaat). Historia ja tuote-esittelyt.
31.1 Kansanomainen käsityö.
31.1.(3&4) Kansanomainen käsityö (Lähi-, Keski- ja Kaukoitä)
31.5 Taideteollisuus. Teollinen muotoilu n. 1870 - .Historia ja tuote-esittelyt.

32 Käsiteolliset menetelmät ja materiaalit. Askartelu. Paperi. Nahka.
- tekstiili ks. 35.1-35.9
- keramiikka ks. 36.9
- lasi ks. 37.9
- metalli ks. 38.9
32.1 Mekaaniset laitteet. Soittimet. Kellot. Aseet. Työkalut.
- koneenrakennus ja tekninen mekaniikka ks. 70.2
- kulkuneuvot ks. 73.1
32.2 Leikkikalut. Harrastusvälineet. Pelit ja leikit.
- pelit ja leikit ks. myös kulttuurihistoria 85
- nukketeatteri ks. 54.1
32.3 Sakraaliesineet.
32.4 Muoviesineet. Muovi materiaalina
32.5 Tapetit.
32.6 Puutyöt.
- puu huonekalumateriaalina ks. 33.39
- puu rakennusmateriaalina ks. rakennustekniikka 29
- puu kuvanveistossa ks. 16.9

33 Sisustus- ja huonekalusuunnittelu. Yleisteokset. Yleinen historia.
33.1 Kodinsisustus ja asuminen.
- ks. myös asuinrakennusten suunnittelu ja arkkitehtuuri 26
33.2 Sisustussuunnittelu : julkiset tilat ja liikerakennukset
- ks. myös julkiset rakennukset ja liikerakennukset 25
- päiväkodit, vanhainkodit, vanhustentalot, vammaisten asuminen, vammaislaitokset, sairaalat ks. 33.5
33.3 Huonekalujen historia n. - 1870
33.35 Huonekalujen historia n. 1870 -
33.39 Huonekalujen rakenteet. Materiaalit. Suunnittelu. Tutkimus.
33.4 LVI-laitteet. Valaisimet. Huoneakustiikka.
- valaistustekniikka ks. 72
33.5 Sisustussuunnittelu : laitokset, erityisryhmät. Lapset. Vanhukset. Vammaiset. Sairaalatilat
- lasten ulkoleikkipaikat ks 23.1
33.6 Näyttelysuunnittelu

34 Vaatetusuunnittelu. Pukutaide. Muodin ja pukeutumisen yleinen historia.
34.1 Pukeutumisen psykologia ja sosiologia. Vaatetusfysiologia.
34.4 Asusteet. Hatut. Kengät. Laukut. Yksittäiset vaatekappaleet.
34.5 Teatteripuku.
34.6 Kansallispuvut. Kansanpuvut.
34.7 Virkapuvut. Työvaatetus. Sotilaspuvut.
34.8 Maskit. Kampaukset. Vartalon koristelu. Tatuointi.
34.9 Kaavaoppi. Leikkaus. Vaatteiden ompelu. Muotipiirustus. Vaatetusteollisuus.

35 Tekstiilisuunnittelu. Yleinen historia. Tuote-esittelyt. Ornamentiikka.
35.1 Kudonnaiset.
35.19 Kutomistekniikka.
35.2 Kuvakudokset. Gobeliinit.
35.3 Matot. Ryijyt.
35.4 Kankaan painanta. Kankaan värjäys. Luonnonvärit. Batiikki.
35.5 Ompelu. Koruompelu. Kirjonta. Brodeeraus.
35.6 Pitsit. Virkkaus. Neuletyöt. Nypläys. Nauhojen punonta.
35.9 Tekstiiliteollisuus.

36 Keramiikkataide. Yleinen historia.

36(0) Keramiikkataide (Suomi)
36(1) Keramiikkataide (Pohjoismaat)
36(3&4) Keramiikkataide (Lähi-, Keski- ja Kaukoitä)
36.5 Keramiikkataide : uusin aika n. 1870 -
36.6 Posliini. Fajanssi. Majolika. Kaakelit.
- itämainen posliini ks. 36(3&4)
36.9 Keramiikkataide : tekniikka ja materiaalit

37 Lasitaide.

- lasimaalaus ks. 12
37.9 Lasitaide : tekniikka ja materiaalit

38 Metallikäsityö. Yleinen historia.

38.1 Korut. Ruokailuvälineet.
- korujen valmistus ks. 38.9
38.2 Rautataonta- ja valurautatyöt.
38.3 Emalitaide.
38.9 Metallikäsityö : tekniikka ja materiaalit.

39 Ornamentiikka. Yleinen ornamentiikka.
- erikoisalojen ornamentiikka kukin omassa luokassaan

Alkuun

4 Graafinen suunnittelu ja viestintä. Joukkotiedotus.

40 Graafinen suunnittelu ja viestintä. Teoria. Graafinen tyylioppi. Taitto. Layout. Kuvituksen tekniikka ja materiaalit.
- kirjapainotaito ja typografia ks. 42-42.1
- kirjaimistot ks. 45
- kuvallisen viestinnän teoria ks. 40.9
40.1 Käyttögrafiikka. Yleisteokset. Vuosikirjat.
- kirjankuvitus ks. 41.2-41.3
40.2 Julisteet.
- mainosgrafiikka ks. 40.3
- poliittinen juliste ks. 40.7
40.3 Mainosgrafiikka.
- mainonta, mainonnan teoria ks. 79.1
- mainosvalokuvaus ks. 51.4
40.4 Pakkaus. Etiketit.
40.6 Kartat. Diagrammit. Postikortit. Postimerkit. Paperirahat. Kutsukortit.
40.7 Poliittinen juliste.
40.8 Animaatio. Tietokonegrafiikka.
- digitaalinen kuvankäsittely ks. myös 70.4
40.9 Kuvallisen viestinnän teoria. Kuva massatuotannossa.
- kuva-analyysi ks. myös taideteoria 01 ja taidepsykologia 01.2

41 Kirjataide. Kirjan ja kustannustoiminnan historia. Kirjansidonta.

- kirjapainotaito ja typografia ks. 42-42.1
- kirja joukkotiedotuksessa ks. 49

41.1 Kirjamaalaus.
41.2 Kirjankuvitus.
- lastenkirjojen kuvitus ks. 41.3
41.3 Lastenkirjojen kuvitus.

42 Kirjapainotaito. Historia. Tekniikka.


42.1 Typografia.
- graafinen tyylioppi ks. myös 40
- kirjaimistot ks. 45

43 Pilapiirros.

44 Sarjakuva.

45 Kirjaimistot. Tekstaus. Kirjoitustaidon historia.

- typografia ks. 42.1

46 Merkit. Tunnukset. Symbolit. Opasteet. Ilmoituskilvet. Tavaramerkit. Yritysgrafiikka.
- semiotiikka, teoria ks. 01.5
46.1 Exlibris.

47 Heraldiikka.

48 Radio ja televisio. Toiminta. Ohjelmat. Ohjelmien tekeminen. Yleisötutkimus.

49 Joukkotiedotus. Yleisteokset kommunikaatiosta, viestinnästä ja tiedotuksesta.


Alkuun

5 Valokuva. Elokuva. Teatteri. Musiikki.

51 Valokuvataide. Historia. Vuosikirjat.
51.0 Valokuvauksen teoria.Esteettinen teoria. Ammattikuva.
51.1 Henkilövalokuvaus.
51.2 Reportaasivalokuvaus.
51.3 Luonnonvalokuvaus. Maisemavalokuvaus.
51.4 Esine-, arkkitehtuuri-, teollisuus-, miljöö- ja mainosvalokuvaus. Muotivalokuvaus. Asetelmat.
51.5 Tieteellistekninen valokuvaus.
51.9 Valokuvaus : tekniikka ja materiaalit.

52 Elokuvataide. Historia. Elokuvakritiikki.

52(0) Elokuva (Suomi)
52.1 Elokuvan teoria ja tutkimus.
52.2 Video. Videotaide. Videon käyttö. Videotekniikka yleensä. Videokuvaus.
52.9 Elokuva : tekniikka ja tuotanto. Äänitekniikka.
- studiolavastus ks. 55
- animaatio ks. 40.8

54 Teatteri.
54.1 Nukketeatteri.

55 Lavastustaide. Näyttämö- ja studiolavastus. Näyttämövalaistus.

55.9 Teatteritekniikka. Esitystekniikka.

56 Tanssi- ja liikuntataide.


57 Musiikki.

Alkuun

6 Matematiikka. Luonnontieteet. Lääketiede.

60 Matematiikka.
60.1 Deskriptiivinen geometria. Perspektiivioppi.

61 Luonnontieteet. Biologia.
61.1 Luonnonsuojelu. Ympäristönsuojelu.
- ympäristösuunnittelu ks. 23

62 Kemia.
- taideteollisuudessa käytettävien raaka-aineiden kemia ks. kyseinen luokka

63 Fysiikka.
63.1 Värioppi. Yleinen ja käytännön värioppi. Väritaulukot.
- taidemaalauksen väriaineet ks. 18.9
- värien kemiallinen koostumus ks. 62
- värien havaitseminen ks. 82.1

67 Kasvitiede.

68 Eläintiede.

69 Lääketiede. Terveysoppi. Fysiologia. Psykiatria.

69.1 Anatomia. Taiteilija-anatomia.
- elävän mallin piirtäminen ks. myös 14.9

Alkuun

7 Tekniikka. Käytännön talous. Liiketalous.

70 Tekniikka. Tekniikan ja insinööritaidon yleinen historia. Käsikirjat.
Tekniikan alat joilla ei ole omaa luokkaa.
- teollisuuden ja teollisuuslaitosten historia ks. 70.9

70.1 Tekniikka ja yhteiskunta. Teknologiapolitiikka. Tekninen tuotesuunnittelu.
- tuotesuunnittelu ks. myös 30 ja markkinointi 79
70.2 Koneenrakennus. Tekninen mekaniikka. Koneenosat. Koneensuunnittelu. Metalli ja konepajateollisuuden tekniikka ja materiaalit.
- koneenpiirustus ks. 70.29
- mekaaniset laitteet ks 32.1
- metallikäsityö : tekniikka ja materiaalit ks. 38.9
70.29 Tekninen piirustus. Koneenpiirustus.
70.4 Automaattinen tietojenkäsittely (Atk)
- tietokonegrafiikka ks. 40.8
- ergonomiset näkökohdat ks. 71
70.9 Teollisuus. Teollisuuden ja teollisuuslaitosten historia.
- teollisen muotoilun historia ks. 31.5
- taideteollisten alojen teollisuus ja teollisuuslaitokset ks. kyseinen luokka, esim. tekstiili 35.9, lasi 37
- yritysten organisaatio ks. 79

71 Ergonomia. Teknisten työmenetelmien, -välineistön ja ympäristön tutkimus.
- työsuojelu, työolojen tutkimus ks. 87.52

72 Valaistustekniikka.

- valaisimet sisutuksessa ks. 33.4
- näyttämövalaistus ks. lavastus 55 ja teatteritekniikka 55.9

73 Liikenne. Liikennöiminen. Liikenneturvallisuus.

- kadun kalusteet ks. 23.2
73.1 Kulkuneuvot.

77 Maa- ja metsätalous.

78 Kotitalous.

79 Liiketalous. Hallinto- ja kauppatieteet. Yritystoiminta. Organisaatio. Markkinointi.

- julkis- ja kunnallishallinto ks. 87
- taloustiede ks. 87.4
- design management ks. 30.1
79.1 Mainonta. Historia. Teoria ja tutkimus. Mainostoimistot.
- mainosgrafiikka ks. 40.3
- mainosvalokuvaus ks. 51.4
- mainonta joukkotiedotusvälineissä ks. myös 48-49
79.2 Näyteikkuna.

Alkuun

8 Humanistiset tieteet. Yhteiskuntatieteet. Kasvatustiede.

80 Kirjallisuustiede.
-teatteri, draaman teoria ks. 54
80.1 Kaunokirjallisuus.
- lasten kuvakirjat ks. 41.3
- kirjankuvitus ks. 41.2

81 Kielitiede.

82 Psykologia.

- taidepsykologia ks. 01.2
- taideterapia ks 01.3
- psykiatria ks. 69
82.1 Havaintopsykologia.

83 Filosofia. Tieteen tutkimus.
- taiteen filosofia ks. 01

84 Historia.
84(0) Historia (Suomi)

85 Kulttuurihistoria. Kansatiede. Antiikin kulttuurihistoria. Euroopan kulttuurihistoria.
85(0) Kulttuurihistoria. Kansatiede (Suomi. Suomalais-ugrilaiset kansat)
85(1) Kulttuurihistoria. Kansatiede (Pohjoismaat)
85(3-7) Kulttuurihistoria. Kansatiede (Euroopan ulkopuoliset kansat)
85.1 Kaupunkien historia ja kulttuurihistoria.
85.1(0) Kaupunkien ja pitäjien historia ja kulttuurihistoria (Suomi)
85.2 Uskonnot. Mytologia. Astrologia.
85.3 Arkeologia.
85.5 Kulttuurihistoria: 1900-luku. Populaarikulttuuri.

86 Maantiede.
86(0) Maantiede (Suomi)

87 Yhteiskuntatieteet. Valtio-oppi. Julkis- ja kunnallishallinto. Yhteiskuntaelämä.
- taide ja yhteiskunta ks. 00
87.1 Sosiologia. Sosiaalipsykologia.
- taidesosiologia ks. 01.2
87.2 Oikeustiede. Lainsäädäntö.
87.4 Kansantaloustiede. Taloushistoria.
- liiketalous, kauppatiede ks. 79
87.5 Sosiaalipolitiikka.
87.51 Asuntopolitiikka.
87.52 Työsuojelu.
87.6 Tilastotiede.

87.3 Kasvatustiede. Teoria. Aikuiskasvatus. Lasten kasvatus.
- taidekasvatus ks. 02
- kasvatus- ja lapsipsykologia ks. myös 82
87.31 Koululaitos. Koulut ja opistot.
87.311 Opetusoppi. Didaktiikka. Opetusmenetelmät. Opetusmateriaali. Erityisopetus. Opettajankoulutus.
- oppimisen psykologia ks. 82
- kuvaamataidon didaktiikka ks. 02.1
87.32 Korkeakoulut. Korkeakoululaitos. Korkeakouluopinnot. Tutkimusmetodit (yleisoppaat).
- Taideteollinen korkeakoulu ks. 87.321
- muut taidealan koulut, opistot ja korkeakoulut ks. 87.322
87.321 Taideteollinen korkeakoulu. Taideteollisuus Keskuskoulu. Taideteollinen oppilaitos. Historia. Organisaatio. Toiminta- ja vuosikertomukset.
- opetuksen teoria ks. kyseinen luokka
87.322 Taidealan koulut, opistot, korkeakoulut. Historia. Organisaatio. Toiminta- ja vuosikertomukset.
- Taideteollinen korkeakoulu ks. 87.321
- opetuksen teoria ks. kyseinen luokka

9 Hakuteokset. Julkaisut. Opinnäytteet.

90 Yleiset haku- ja tietoteokset.
91 Kirjastot ja arkistot. Biblio- ja filmografia. Informaatiopalvelu.
95 Opinnäytteet TAIK.
99 Aikakauslehdet. Koti- ja ulkomaiset lehdet.

Alkuun 

index.php?option=com_content&id=52&Itemid=52&task=view